• بیوگرافی
 • نام و نام خانوادگی

  فرهاد علیزاده فشار

 • متولد

  27 دی 1366

  تبریز، ایران

 • کارشناسی

  عمران- عمران

  دانشگاه آزاد اسلامی تبریز

 • کارشناسی ارشد

  عمران- مکانیک خاک و پی

  دانشگاه آزاد اسلامی

 • سوابق پژوهشی و اجرایی
 • عضو شورای سیاست گذاری و راهبردی دومين كنفرانس بين المللي ژئوتكنيك و مهندسي لرزه اي شهري، دانشگاه تبریز ،16 الی 18 شهریور1394
 • دبیر کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ، راهکارها و چالشها، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 6 الی 8 اسفند 1393
 • عضو شورایعالی و کمیته علمی کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ، راهکارها و چالشها، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 6 الی 8 اسفند 1393
 • دبیر دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز ،26 الی 28 آذر 1393
 • عضو شورایعالی و کمیته علمی دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز ،26 الی 28 آذر 1393
 • عضو شورایعالی و کمیته علمی کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ،27 و 28 آذر 1392
 • دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ،27 و 28 آذر 1392
 • سردبیر فصلنامه علمی تخصصی اندیشه معمار (مهندسی معماری و شهرسازی) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • دبیر همایش سراسری تخصصی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در کلانشهرها، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ،8 آذر 1391
 • دبیر اجرایی کنفرانس منطقه ای معماری، سازه و مدیریت شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ،10 خرداد 1391
 • دبیر همایش منطقه ای عمران شهری و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 3 آذر 1390
 • دبیر همایش سراسری بزرگداشت روز شهرساز ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، آبان 1390
 • دبیر چهارمین سمینار تخصصی مهندسی عمران و شهرسازی با محوریت مدیریت پروژه و اولین همایش تخصصی نقش مجلس در تعامل بهینه علوم مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با صنعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 5 خرداد 1390
 • دبیر چهارمین سمینارسراسری مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با محوریت سبک سازی و زلزله، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 13 آذر 1389
 • دبیر سمینار طراحی، ساخت و توسعه پایدار با محوریت فناوری های نوین، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 30 اردیبهشت 1389
 • مدیر اجرایی همایش ترافیک و حمل و نقل درونشهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 26 آذر 1388
 • مدیر مسئول و سردبیر نشریه تخصصی مهندسی عمران (نام نشریه: لنگر) ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
 • شرکت در چندین مسابقه ملی بتن به عنوان سرپرست تیم و کسب مقام
 • مقام های کسب شده
 • 3-4 بهمن 1390

  مقام اول در شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی بتن ACI آمریکا شاخه ایران در گرایش بتن هدفمند CUBE، وزارت علوم تحقیقات و فناوری ، مرکز تحقیقات بتن

 • 30 بهمن 1392

  مقام سوم در مسابقات علمی بتن سبک سازه ای ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور

 • پاییز 1392

  مقام اول در مسابقات علمی بتن سبک سازه ای ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز

 • 30 آذر 1393

  مقام اول در مسابقه بین المللی عکاسی با محوریت عمران و توسعه ، تبریز

 • عضویت در سازمان ها
 • عضویت در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

 • عضویت در سازمان بسیج مهندسین استان آذربایجان شرقی

 • عضویت در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان کشور

 • عضویت در انجمن علمی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

 • مقالات چاپ شده
 • انگلیسی

  - Urban highway noise control design with an emphasis on green wall, International conference on urban development based on new technologies, Islamic azad university, sanandaj branch, 4-6 March 2014

  - Study, analysis and applying the phc and black jetties and their seismic performance , International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development , Islamic azad university, Tabriz branch, 18-19 December 2013

  - The role urbanism in reducing earthquakes damages, International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development , Islamic azad university, Tabriz branch, 18-19 December 2013

  - A study of tension fields effects on plastic moment of intermediate HBEs in steel plate shear wall, International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development , Islamic azad university, Tabriz branch, 18-19 December 2013

  - Passive control of structures with optimal tuned mass damper, International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development , Islamic azad university, Tabriz branch, 18-19 December 2013

  - Earthquake and strengthening the masonry buildings (case study if FRP), Proceedings of the 4th International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz, Iran, 2-4 May 2012

  - Studying the Push over analysis based on moving control point for assessing the high steel buildings in severe earthquake risks , Proceedings of the 4th International Conference on Seismic Retrofitting, Tabriz, Iran, 2-4 May 2012

 • فارسی

  بررسی اثر چرخش سرریز دریچه نیم استوانه ای بر هیدرولیک جریان ، کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ، راهکارها و چالشها، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 6 الی 8 اسفند 1393

  تحلیل بارش ماهانه رامسر در شرایط تغییر اقلیم تحت سناریوی زیست محیطی مختلف ، کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ، راهکارها و چالشها، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 6 الی 8 اسفند 1393

  بررسی نقش مکان های شهری با استفاده از پتانسیل های موجود در ایجاد گردشگری پایدار ، کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ، راهکارها و چالشها، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، 6 الی 8 اسفند 1393

  آنالیز احتمالاتی عملکرد قاب های خمشی فولادی بر اساس پارامترهای مدل سازی ، بار و مقاومت و بررسی حساسیت نقطه عملکرد قاب ها نسبت به این پارامترها ، دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز ،26 الی 28 آذر 1393

  بررسی و تحلیل انواع اسکله ها ، آنالیز نیروها با مطالعه موردی شناور ، دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز ،26 الی 28 آذر 1393

  بررسی و تحلیل خصوصیات زمین شناسی مهندسی سد خاکی سیلوه ، دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز ،26 الی 28 آذر 1393

  معماری پایدار در راستای بهینه سازی انرژی در ساختمان ها ، دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز ،26 الی 28 آذر 1393

  واکاوی مشکلات فرهنگی ناشی از آپارتمان نشینی در شهرهای ایران ( نمونه موردی: کلانشهر تبریز) ، دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز ،26 الی 28 آذر 1393

  نقش هندسه فرکتال در معماری و توسعه پایدار ، دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، دانشگاه هنر اسلامی تبریز ،26 الی 28 آذر 1393

  - تحلیل بارش ماهانه بندر انزلی درشرایط تغییر اقلیم ، کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، 27 و28 آذر 1392

  - تاثیر بکارگیری داده های پرت در تحلیل فراوانی سیلاب (مطالعه موردی حوزه آبخیز تمر) ، کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، 27 و28 آذر 1392

  - تحلیل بارش ماهانه بندر انزلی با استفاده از نظریه آشوب ، کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، 27 و28 آذر 1392

  - بررسی تاثیر تغییر پارامترهای بدنه سد روی توتال هد در مرکز سد خاکی همگن، کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، 27 و28 آذر 1392

  - بررسی تحلیل دینامیکی خرابی پیشرونده در یک قاب فولادی، کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، 27 و28 آذر 1392

  - تحلیل غیر خطی ساختمان بنایی به روش ستون معادل و ارایه راهکارهای بهسازی ، کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، 27 و28 آذر 1392

  - بررسی و تحلیل جایگاه سازمان نظام مهندسی ساختمان در جذب مشارکت شهروندی در مدیریت نوین شهری و اهمیت آن در ارتقاء حقوق شهروندی ، همایش ملی شهرسازی و نظام مهندسی ساختمان در کشور ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران ، 10 اسفند 1392

  - باز آفرینی بافت های فرسوده با تکیه بر اصول توسعه پایدار شهری ( نمونه موردی :محله عودلاجان؛ تهران) ، کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، 27 و28 آذر 1392

  - آنالیز پایداری شفت غربی) ورودی (TBM تونل خط 2 متر وی تبریز بااستفاده از نرم افزار(FLAC) ، کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، 27 و28 آذر 1392

  - ارزشیابی پیشنهاد ها برای پروژه های(BOT) ، کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، 27 و28 آذر 1392

  - میدان ؛ نقش گمشده آن در شهرسازی و راهکارهای طراحی آن در راستای اهداف توسعه پایدار ، کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، 27 و28 آذر 1392

  - اتصال خمشی جدید برای سازه های مقاوم در برابر زلزله ، کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، 27 و28 آذر 1392

  - مکان یابی و نقش سیستم های حمل و نقل سبز در پایداری حمل و نقل درون شهر ( مطالعه موردی : شهر یزد) ، کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، 27 و28 آذر 1392

  - بررسی رفتار زمینه لرزه های نیمه فعال در اثر تنظیم شتاب کل سازه ای ، کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، 27 و28 آذر 1392

  - آسیب شناسی بافت فرسوده و ارایه راهکارهای نوسازی آن در راستای توسعه پایدار ، کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، 27 و28 آذر 1392

  - تغییر شکل های بزرگ و شکست ترد در سازه ها و پیش بینی آن به روش اجزاء محدود ، کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، 27 و28 آذر 1392

  - طراحی سازه های معماری الهام گرفته از ساختار طبیعت ، کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، 27 و28 آذر 1392

  - امنیت در فضاهای شهری مبتنی بر الگوی طراحی انسان محور ، کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز ، 27 و28 آذر 1392

  - بررسي تطبيقي نورپردازي درمعماري سنتي و مدرن با تاكيد بر فضاي شهري بازار (نمونه موردي: بازار سنتي تبريز و مجتمع تجاري اسكان تبريز) ، همایش بین المللی روشنایی و نورپردازی ایران ، شیراز ، 25 الی 27 آذر 1392

  - نقش الگوی شهرسازی سنتی در پایداری شهرسازی مدرن ( مطالعه موردی : شهر اصفهان) ، کنفرانس ملی معماری و فضاهای شهری پایدار ، دانشگاه فردوسی مشهد ، 1 آذر ماه 1392

  - مديريت پسماندهاي شهري با تاكيد بر چگونگي دفن در اراضي شهري با استفاده از مدل تلفيقي SAW و GIS (مطالعه موردي: بخش سروآباد شهرستان سنندج) ، همایش ملی پژوهش های محیط زیست ایران ، دانشکده فنی و حرفه ای همدان ، 9 آبان 1392

  - آسايش صوتی، عایق بندی ساختمان و راه كار های اكولوژيكی، اكوستيكی در طراحی معماری ، دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی (بارویکرد توسعه پایدار) ، سازمان بهره وري انرژي ايران ، اصفهان ، 21 و 22 اردیبهشت 1392

  - بررسی و تحلیل سیستم های هوشمند ساختمان و توسعه پایدار، دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی (بارویکرد توسعه پایدار) ، سازمان بهره وري انرژي ايران ، اصفهان ، 21 و 22 اردیبهشت 1392

  - بافت فرسوده ،‌ آسیب شناسی و راهکارهای نوسازي و بهسازي آن ، همایش معماری و شهرسازی معاصر ایران، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز ، 7 دی

  - ميدان ، نقش گمشده آن در شهرسازی و راهكارهاي طراحي آن ، همایش معماری و شهرسازی معاصر ایران، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز ، 7 دی

  - هويت شناسي معماري و شهرسازی دوران معاصر ، همایش معماری و شهرسازی معاصر ایران، دانشگاه پیام نور مرکز تبریز ، 7 دی 1391

  - پیش بینی شکست ترد و تغییر شکل های بزرگ در سازه های چوبی به روش مدل سازی اجزاء محدود ، دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، 15 و 16 آذر 1391

  - بررسی نقش میکروسیلیس (دوده سیلیس) در حفاظت سازه های بتن آرمه بررسی موردی سازه های حاشیه خلیج فارس، دومین کنفرانس ملی یافته های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد ، 15 و 16 آذر 1391

  - بررسی نقش میکروسیلیس (دوده سیلیس) در حفاظت سازه های بسلامی واحد نجف آباد ، 15 و 16 آذر 1391

  - بررسی و تحلیل بازیافت مصالح ساختمانی تخریب شده در توسعه پایدار شهر تبریز ، همایش ملی مهندسی تخریب در صنعت ساختمان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر تهران، 27 مهر

  - -بررسی و تحلیل ترک های روسازی در معابر شهری، کنفرانس ملی عمران و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی لشت نشا- زیبا کنار، 27 بهمن 1390

  - سنجش معماری پایدار و شاخص های توسعه پایدار در محله های مسکونی نواحی شهری مطالعه موردی: محله فرهنگیان و مدنی شهرستان میانه ، کنفرانس ملی عمران و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی لشت نشا- زیبا کنار،27 بهمن 1390

  - بررسی تحلیل پوش اُور( استاتیکی غیر خطی ) مبتنی بر جابجایی نقطه کنترل برای ارزیابی ساختمانهای فولادی مرتفع ِ در خطر لرزه ای بسیار زیاد، کنفرانس ملی عمران و توسعه، دانشگاه آزاد اسلامی لشت نشا- زیبا کنار،27 بهمن 1390

  - بررسی، تحلیل و راه کارهای مقابله با عوامل فرسودگي و تخريب سازه هاي بتني، اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند ، اسفند ماه 1390

  - بررسی ملزومات طراحی و اجرایی سدهای خاکی ، تخریب و روش های مقابله با تکیه بر مقوله زلزله، اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند ، اسفند ماه

  - زلزله ، سبک سازی وچالش های پیش رو در امر مقابله و مقاوم سازی، سومین کنفرانس ملی عمران شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 4و 5 آبان 1390

  - بررسی ملزومات طراحی و اجرایی سدهای خاکی ، تخریب و روش های مقابله، بررسی موردی سد لار، سومین کنفرانس ملی عمران شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 4و 5 آبان 1390

  - شهر سازی نوین و پیاده سازی آن در کلان شهرها، همایش منطقه ای عمران شهری و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 3آذر 1390

  - ساختمان هوشمند، معماری سبز و توسعه پایدار ، همایش منطقه ای عمران شهری و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 3آذر 1390

  - زلزله ، سبک سازی و راهکارهای نوین مقاوم سازی بناها ، همایش منطقه ای عمران شهری و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 3آذر 1390

  - فناوری های نوین و بهینه سازی مصرف انرژی در صنعت ساختمان در راستای اهداف توسعه پایدار، همایش منطقه ای عمران شهری و توسعه پایدار ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 3آذر 1390

  - بررسی ملزومات طراحی و اجرایی سازه های فولادی، اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، 23و 24 آبان 1389

  - شهرسازی نوین، اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، 23و 24 آبان 1389

  - بررسی عوامل فرسودگی و تخریب سازه های بتنی، اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، 23و 24 آبان 1389

 • دوره های آموزشی طی شده
 • 1- کارگاه آموزشی تخصصی مدیریت بحران در کلانشهرها
  2- کارگاه آموزشی تخصصی سیستم های ساختمانی پایدار
  3- کارگاه تخصصی فناوری های نوین معماری و ساخت و ساز خورشیدی
  4- کارگاه علمی، تخصصی تکنولوژی های نوین سبک سازی
  5- کارگاه تخصصی سبک سازی با استفاده از تغییر روش های تحلیل و مصالح
  6- کارگاه تخصصی نوآوری ها و چالش های مصالح جدید در صنعت ساختمان
  7- دومین سمینار عصر اطلاعات با رویکرد فناوری های نوین و اولین همایش تخصصی امنیت شبکه در شمالغرب کشور
  8- کارگاه علمی، تخصصی مدیریت پروژه و اجرا بر اساس استاندارد 2008
  9- کارگاه علمی، تخصصی مدیریت پیمان و انواع قراردادهای پروژه های عمرانی
  10- کارگاه علمی، تخصصی سیستم های نوین پایدارسازی دیواره های گود برداری
  11- کارگاه تخصصی فضای شهری مکان تعاملات اجتماعی و جایگاه آن در توسعه شهری پایدار
  12- کارگاه علمی، تخصصی سیستم های حمل و نقل هوشمند
  13- کارگاه علمی، تخصصی کارکرد برنامه ریزی استراتژیک در توسعه پایدار شهری
  14- کارگاه علمی، تخصصی زیبایی شناسی معماری در بعد شهری
  15- کارگاه علمی، تخصصی تعامل بین معماری و سازه
  16- کارگاه علمی، تخصصی صنعتی سازی در معماری
  17- کارگاه علمی، تخصصی تحلیل نمونه هایی از شهر های پایدار
  18- کارگاه علمی، تخصصی بررسی طراحی و اجرای سازه ها در همخوانی با فضاهای جدید معماری
  19- کارگاه علمی، تخصصی ارزش معماری شهر
  20- کارگاه علمی، تخصصی نگرشی بر معماری پایدار از ایده تا بازسازی مجدد بناها
  21- کارگاه علمی، تخصصی مقایسه فرهنگ ساخت و ساز ایران و غرب
  22- دوره های مختلف نرم افزارهای تخصصی و عمومی رایانه
  23- کارگاه تخصصی آموزشی سیمان های پرمقاومت ، انجمن بتن ایران و با همکاری شرکت صنایع سیمان شهرکرد و انیستیتو مصالح ساختمانی
  24- کارگاه علمی، تخصصی بررسی چالش های معماری و شهرسازی معاصر، مدرس: دکتر سید حسین بحرینی
  25- کارگاه علمی، تخصصی اثرات شهرسازی در محیط زیست، مدرس: دکتر سید حسین بحرینی
  26- کارگاه علمی، تخصصی فرآیند ارزیابی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی، مدرس : دکتر محمد ابراهیم رمضانی
  27- کارگاه علمی، تخصصی انواع اثرات، راهکارها و روش های تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی پروژه های شهرسازی، مدرس : دکتر محمد ابراهیم رمضانی
  28- کارگاه تخصصی ابزارهای تامین مالی نوین در صنعت احداث ، سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث
  29- دوره آموزشی دومین همایش ملی اقلیم ، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی ( با رویکرد توسعه پایدار) به مدت 16 ساعت، کد دوره 033/د ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اصفهان
  30- کارگاه آموزشی معرفی و آشنایی با استانداردهای تجهیزات و مصالح ساختمانی در جهت بهینه سازی مصرف انرژی (بخشی از استاندارد شایستگی تکنسین ممیزی انرژی با کد استاندارد 1/2/3139 )، سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
  31-کارگاه آموزشی آشنایی با لوازم کاهنده مصرف آب – سیستم های مدیریت با رویکرد استاندارد سازی مطابق با استاندارد بین المللیiso 5001 نسخه 2011، سازمان آموزش فنی و حرفه ای استان اصفهان
  32- کارگاه آموزشی Expanding the city: modernity of new sustainable residential fabrics ، مدرس: پروفسور لوچو والریو باربرا
  33- کارگاه آموزشی Expanding the city: scientific methodology of sustainable relationship between archeology and modernity، مدرس: پروفسور لوچو والریو باربرا
  34- کارگاه آموزشی نقش جنبش راسیونالیسم در شکل گیری معماری ایرانی ، مدرس : دکتر حسن اصانلو
  35- کارگاه آموزشی تکنولوژی نوین ساختمانی سازه های سبک فولادی (LSF ) با رویکرد معماری و سازه ، مدرس : دکتر کیاچهر بهفرنیا
  36- کارگاه آموزشی ساختن در فضاهای ساخته شده (استفاده از فناوری های نوین در بناهای تاریخی) ، مدرس : دکتر حسن اصانلو
  37- کارگاه آموزشی توسعه پایدار شهری ، از فکر تا عمل : الزامات و پیش نیازها ، مدرس: دکتر سید حسین بحرینی
  38- کارگاه آموزشی بتن سبز ژئوپلیمری ، گامی در راستای توسعه پایدار شهری ، مدرس : دکتر کیاچهر بهفرنیا
  39- کارگاه آموزشی تبیین و بررسی شاخص های توسعه پایدار شهر ، مدرس : دکتر محمد ابراهیم رمضانی
  40- کارگاه آموزشی نقش حمل و نقل ریلی در توسعه کلان شهرها ، مدرس : دکتر جبار علی ذاکری
  41- کارگاه آموزشی اصول مدیریت بحران شهری در سوانح طبیعی ، مدرس: دکتر علی پناهی
  42- کارگاه آموزشی روش های نوین پایدارسازی گودهای شهری و بهسازی زمین ، مدرس : دکتر مسعود حاجی علیلو
  43-کارگاه آموزشی مبانی مقدماتی سامانه های ایستا در معماری پایدار ، مدرس: دکتر سید مجید مفیدی شمیرانی
  44- کارگاه آموزشی نگاهی به روند های آینده مهندسی در مدیریت ساخت ، مدرس: دکتر مهدی روانشادنیا
  45- کارگاه آموزشی چالش های ژئوتکنیکی در گود برداری های شهری، مدرس: دکتر مسعود حاج علیلو بناب
  46- کارگاه آموزشی توسعه پایدار شهری ، مدرس: دکتر سید حسین بحرینی
  47- کارگاه آموزشی مدیریت منابع آب ، چالش ها و راهکارها ، مدرس: پروفسور پرویز کردوانی
  48- کارگاه آموزشی مدیریت آلودگی هوا در راستای توسعه پایدار، مدرس : دکتر خسرو اشرفی
  49 – کارگاه آموزشی urban micro climate and urban heat island ، مدرس: دکتر آیدا ملکی
 • تقدیر نامه ها
 • 1- لوح تقدیر در جهت برگزاری پرشکوه و موفقیت آمیز ده ها کنفرانس و همایش علمی ، تخصصی و پژوهشی درسطح داخلی ، منطقه ای ، ملی و بین المللی در رشته های مهندسی عمران، معماری و شهرسازی ، ریاست دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، پاییز 1391
  2- تقدیرنامه در جهت انتخاب مقاله برتر در فصلنامه تخصصی بسیج مهندسین، استاندار آذربایجان شرقی، پنجمین همایش روز مهندس ، اسفند 1391
  3- دریافت تندیس زرین از کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری ، 28 آذرماه 1392
  4- دریافت تندیس زرین از کنفرانس بین المللی عمران شهری، 15 اسفند ماه 1392 ، دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
  5- دریافت تندیس زرین از دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری ، 28 آذرماه 1393
  6- دریافت تندیس زرین از کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ، راهکارها و چالش ها ، 8 اسفند ماه 1393
  7- دریافت لوح زرین از سوی ریاست و معاونت پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در جهت کسب مقام اول در شانزدهمین دوره مسابقات بین المللی بتن ACI آمریکا شاخه ایران در گرایش بتن هدفمند (CUBE) و مقام اول در مسابقات علمی بتن سبک سازه ای ، پاییز 1393
 • اختراعات و ابتکارات
 • مکانیزم و خط بازیافت مصالح ساختمانی تخریب شده در راستای توسعه پایدار شهر تبریز ، اولین جشنواره ملی اختراعات وابتکارات کلانشهر تبریز ، اردیبهشت 1393
  اختراع ثبت شده با عنوان " سرریز دریچه نیم استوانه ای با محوردوران حول مرکز "
 • طرح های پژوهشی
 • 1- طرح پژوهشی با عنوان: بررسی و تحلیل شاخص های توسعه پایدار در کلان شهر تبریز ، مرکز پژوهش های شورای اسلامی کلانشهر تبریز ، پاییز 1390
  2- طرح پژوهشی با عنوان: ارزیابی تکنیک های درون یابی فضایی در تخمین مقاومت مجاز خاک ، سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی، بهار 1393
 • کتاب های تالیف ، تدوین و ترجمه شده
 • تدوین کتاب مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری، 2 جلد ، چاپ اول تیراژ 6000 جلد ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، پاییز 1392
  تدوین کتاب مجموعه مقالات دومین کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری، 2 جلد ، چاپ اول ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، پاییز 1393
  تدوین کتاب مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی توسعه پایدار ، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری، 2 جلد ، چاپ اول ، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، زمستان
 • حضور در برنامه های صدا و سیما به عنوان کارشناس
 • حضور در برنامه زنده طلوع ، شبکه 4 سیما ، موضوع برنامه: توسعه پایدار شهری ، بهمن ماه 1393
 • ویدیو ها
 • حضور مهندس افشار در برنامه زنده طلوع شبکه 4 سیما

  بازتاب رسانه ای کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری و مصاحبه با مهندس افشار در صدا و سیما کشور

  مصاحبه برنامه علمی شبکه 4 سیما با مهندس افشار در مورد مقاله برتر انتخاب شده

  بازتاب رسانه ای همایش ملی عمران شهری و توسعه پایدار و مصاحبه با مهندس افشار در صدا و سیما کشور

  بازتاب رسانه ای همایش ملی تخصصی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در کلان شهرها در صدا و سیما کشور

  مراسم اختتامیه کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری و تجلیل از مهندس افشار

  بازتاب رسانه ای چهارمین همایش ملی عمران ، معماری و شهرسازی و مصاحبه با مهندس افشار در صدا و سیما کشور

  سخنرانی مهندس افشار در همایش ملی تخصصی اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در کلان شهرها

  کسب مقام اول و مراسم اهداء جوایز و لوح تقدیر شانزدهمین دوره مسابقات بتن ACI آمریکا

  کلیپ کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و توسعه پایدار شهری

 • فرم درخواست همکاری
 • با سپاس از حسن نظر شما در صورت اینکه در زمینه های مختلف علمی ، تحقیقاتی ، طرح های پژوهشی ، چاپ مقاله ، زمینه های اجرایی کنفرانس ها و ... مایل به همکاری با اینجانب می باشید لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید تا در اسرع وقت همکاری صورت پذیرد. شایان ذکر است پس از بررسی فرم با افراد تماس گرفته خواهد شد.


 • اطلاعات تماس
 • فکس

  89781513 021

  ایمیل

  info@farhadafshar.ir


 • برگشت به بالا